Hoe werkt de  Topdogtraining: 

Tijdens de topdogtraining leren deelnemers een hond te begeleiden, door hen "hondentaal" en "hondengedragsregels" te leren, zoals een hondenfluisteraar doet. Honden reageren op alle commando's die op een rustige zelfverzekerede toon en met de juiste timing worden gegeven. Als dit niet gebeurd gaan ze "klieren" (uitdagen, spelen in plaats van luisteren) en zijn ze ongehoorzaam. Dit doen ze dus als de commando's twijfelend, bluffend, inconsequent of met gebrek aan sensitiviteit en contact worden gegeven. Tijdens de training wordt de deelnemer gecoacht om invloed uit te oefenen op de hond. Bij voldoende overwicht van de deelnemer gaat de hond niet alleen luisteren maar ook zelfstandig handelen ter bevordering van de rust en het welbevinden van de deelnemer. 

Uitgebreide informatie over het verloop van de training vindt u op de pagina 'voor jongeren'.  

Een Topdogtraining heeft een positieve invloed op de hoeveelheid stress waar een deelnemer last van heeft, het concentratievermogen, de expressiviteit in de non-verbale communicatie, de assertiviteit van de deelnemer, de zelfbeheersing, de sociale omgang met mensen, angsten, stemming en zelfvertrouwen.

Een voorbeeld:
Verlegenheid of faalangst:
Verlegen kinderen en jongeren hebben snel overwicht bij honden, omdat hiervoor bij honden geen woorden nodig zijn. Je hebt rust, bedachtzaamheid en zelfverzekerde lichaamstaal nodig.En dat kunnen verlegen/faalangstige kinderen snel leren. Een hond laat zo'n kind/jongere zien:" ik word jouw vriend, zonder dat je hoeft te praten of stoer doen", een hond zorgt bij verlegenheid of faalangst voor succeservaringen en versterkt daarmee zelfgevoel en zelfvertrouwen. Hij nodigt uit meer te durven en ondernemen. 

Effecten van het contact met een hond, een paar korte onderzoeksresultaten:

  • In 2003 toonden de wetenschappers aan dat de emotionele band tussen mens en dier gedreven wordt door oxytocine. Als mensen in contact komen met een hond verdubbelt de concentratie oxytocine in het bloed. Ook zorgt het voor een verhoging van endorfine (een morfine-achtige stof die het lichaam maakt) en het hormoon dopamine. Allemaal stoffen die er voor zorgen dat je je lekker gaat voelen. Daarnaast verlaagt de bloeddruk en de concentratie van stresshormonen in het bloed.
  • Andere wetenschappers onderzochten de gedrags-veranderingen van kinderen met ADHD-achtige symptomen wanneer kinderen in contact kwamen met dieren. Het effect was enorm. Vrijwel onmiddellijk nam de agressie bij de kinderen af. Ze toonden veel interesse en konden zich beter dan voorheen concentreren. Ook werden de schoolprestaties beter.
    In de groep kinderen kwam gemiddeld 7 keer per jaar een agressieve uitbarsting voor, deze uitbarstingen waren totaal uitgebannen in de groep die contact met dieren had.
    Van de kinderen die contact met dieren hadden toonde 80% een verbeterde concentratiespanne. Deze kinderen vertoonden ook een verbetering in hun communicatieve vaardigheden en toonde meer zelfvertrouwen.
    Zij waren hiermee één van de eersten die onomstotelijk aantoonden dat dier-mens contact helend kan werken op emotionele en gedragsproblemen bij kinderen.
  • Het is zeer aannemelijk dat de vermindering van de symptomen bij kinderen met emotionele of gedrags-aandoeningen na huisdiercontact samenhangt met verhoging van oxytocine. Oxytocine is niet alleen een hormoon waardoor men zich lekkerder gaat voelen, maar ook een hormoon dat samenhangt met sociale vaardigheden. De concentratie oxytocine in het bloed van autistische kinderen bijvoorbeeld is ongeveer de helft van die van kinderen zonder autisme. 

Het voert te ver om hier allerlei onderzoeksartikelen te plaatsen, maar indien u meer informatie wilt kunt u contact met me opnemen.