Over de Topdogtraining

De Topdogtraining, met de hond als co-trainer, is een brede training die op veel manieren ingezet kan worden. Dit kan als:

  • sociale vaardigheidstraining
  • weerbaarheidstraining
  • agressie-regulatietraining
  • motivatietraining
  • zelfinzichttraining

Hij is geschikt voor kinderen (vanaf 9 jaar), jongeren en volwassenen die een steun in de rug kunnen gebruiken als het gaat om zelfvertrouwen, zelfinzicht, en het maken van contact.
Er wordt gewerkt op individuele basis, of in een klein groepje. 

Korte geschiedenis:

De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Interventions model (AAI). Hiermee zijn verbluffende resultaten bereikt in Amerika, Oostenrijk, Duitsland en - op kleine schaal - Frankrijk. Vooral in het onderwijs, de psychiatrie, in de sectoren voor mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen. In Amerika wordt tevens justitieel met honden gewerkt.

Sinds 2006 wordt de TopDog training  in Nederland gegeven en is hij verder ontwikkeld voor Jeugdzorgorganisatie Lindenhout. In 2007 heeft deze training de Innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorggewonnen voor de best uitgewerkte en effectieve nieuwe methodiek. Grote voortrekkers en innovators van de methodiek zijn Mens en Hond Consultancy. Momenteel wordt de methode door steeds meer gemeentes aangekocht als regulier aanbod voor de jeugdzorg. Dat is hele postieve ontwikkeling!

Sinds 2014 heeft deze training een aanbeveling van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen - leerstoel Antrozoölogie - en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee Europees erkend als valide diergeleide interventie.